•  

Historische Kring Bommelerwaard viert 55-jarig bestaan

55 jaar geleden werd de Historische Kring Bommelerwaard opgericht met als doel de historie van de Bommelerwaard onder het voetlicht brengen. 55 jaar later doen we dit op vele uiteenlopende manieren en zijn we met zo'n 400 leden een vereniging die er toe doet.

Nadat alle aanwezige leden welkom waren geheten door voorzitter Sherry van der velden, werd het woord overgedragen aan wethouder Gijs van Leeuwen. Van Leeuwen verwelkomde eveneens de aanwezigen leden en feliciteerde hen met het jubileum.


Wethouder Gijs van Leeuwen feliciteert de leden met het 55-jarig bestaan van de vereniging.

Na de woorden van de voorzitter en de wethouder werd er tradiotioneel gestart met de de uitreiking van de Jan van Heeswijkprijs. Deze prijs wordt ieder lustrum uitgereikt aan een persoon, groep van personen of een instelling die zich de voorafgaande vijf jaren nadrukkelijk heeft gemanifesteerd op het gebied van de Bommelerwaardse historie. Afgelopen zaterdag was Alois van Doornmalen de winnaar van deze prijs. In een apart nieuwsbericht dat nog volgt zullen we hier wat dieper op ingaan.

Aansluitend op de verkiezingen nam Sherry va der Velden afscheid na ruim 10 jaar voorzitter te zijn geweest van de Kring. Ook werd de opvolger van de oude voorzitter, Michiel de Raaf, voorgesteld.


Voorzitter Sherry van der Velden (links) draagt het stokje over aan Michiel de Raaf.

Hierna volgde een lezing van Wim Daniels over de geschiedenis van ‘’het dorp’’, wat eveneens de titel is van zijn nieuwe boek. Schrijver en columnist Daniels vertelde over typische dorpse fenomenen en aangelegenheden. Ook legde hij uit dat het dorp niet dood is maar wel noodgedwongen is veranderd. Met zijn informatieve maar toch komische wijze van vertellen had Daniels regelmatig de lachers op zijn hand.


Wim Daniels geeft een lezing over zijn splinternieuwe boek: Het dorp.


Wim Daniels spreekt de zaal toe.

Nadat de lezing van Daniels was afgelopen werd de enerverende dag afgesloten door te klinken op het verleden maar ook zeker op de toekomst van onze vereniging.


Naast het officiele gedeelte was er ook ruimte om bij te praten.