•  

Jaarvergadering 2021

Binnenkort publiceren we op deze plaats het verslag van de vergadering.

Agenda voor de Jaarvergadering van de Historische Kring Bommelerwaard,

op 29 september 2021 om 19.30 uur in De Grote Aak, Johan van
Oldenbarneveldtstraat 2, 5301 GX Zaltbommel


Inleiding
In verband met Corona heeft de jaarvergadering in 2020 niet plaatsgevonden.
In deze jaarvergadering zal dan ook verslag over de jaren 2019 en 2020 worden gedaan.

1. Opening.
2. Notulen van de jaarvergadering 2019
3. Mededelingen.

4. Het jaarverslag over 2019 en 2020.
5. Het financieel verslag over 2019 en de 2020
en de begroting voor 2021.
6. Verslag van de kascontrolecommissie over de jaren 2019 en 2020
7. Dechargeren van het gehele bestuur t.a.v. de jaarrekening.
8. Benoeming van de kascontrolecommissie: De heer Jan Buylinckx treedt af als lid. De heer Bas de Bruijn blijft nog een jaar aan. Dhr. Fred Keser treedt aan als lid. De vergadering wordt
opgeroepen een reserve lid aan te stellen.

9. Verslag Genealogisch Internet Forum over 2019 en 2020
10. Verslag redactie "Tussen de Voorn en Loevestein" over 2019 en 2020
11. Verslag van de Lezingen commissie over 2019 en 2020
12. Verslag Archeologie over 2019 en 2020

13. Bestuursverkiezing
• In de functie van voorzitter Michiel Alexander de Raaf. Voorstel om te verkiezen met terugwerkende kracht per 1 mei 2020. Michiel Alexander volgt Sherry van der Velden op die in september 2019 is afgetreden.
• In de functie van secretaris Margot Schreuders-Verkuil. Voorstel om te verkiezen met terugwerkende kracht per 1 mei 2021. Margot volgt Martin van ’t Root op die in november 2020 is afgetreden.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.