•  

Jaarvergadering 2022

Op 11 mei 2022, heeft de Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. We zijn een gezonde vereniging, met een stabiel ledenaantal. Echter zou het mooi zijn als er nieuwe leden bij komen. Geef dus vooral door aan vrienden, kennissen, familie hoe interessant onze vereniging is! 
Met complimenten voor de penningmeester Anne Klop werd het bestuur decharge verleend voor de jaarrekening.

Als discussiepunt is de contributie besproken. Deze is sinds 2008 niet meer verhoogd. Financieel gaat het nog steeds goed, maar we draaien de laatste jaren krap door de begroting. Unaniem is aangenomen om de contributie voor leden binnen de Bommelerwaard met 3 euro te verhogen naar 21 euro per jaar. 
Voor leden buiten de Bommelerwaard is dat 25 euro per jaar, in verband met de portokosten. 
Deze verhogingen vallen overigens nog ruim binnen de gestapelde inflatiecorrecties sinds 2008. 
De contributieverhoging treedt per 1 januari 2023 in werking.

Er is een sterke drang en vraag om weer en meer lezingen te organiseren. We hebben wat in te halen! Met het ophalen van e-mailadressen, werken we aan een digitaal ledenbestand en kunnen we u ook tussentijds informeren over lezingen.

Tot slot, zijn Leo Weyman, Roel van Zeelst en Anne Klop herkozen voor een periode van 4 jaar. Veel dank dat zij zich willen blijven inzetten voor de Historische Kring Bommelerwaard.