•  

Jan van Heeswijkprijs uitgereikt

Alois van Doornmalen wint Jan van Heeswijkprijs

De Historische Kring Bommelerwaard reikt tijdens ieder lustrum de Jan van Heewijkprijs uit. Deze prijs wordt ieder lustrum uitgereikt aan een persoon, groep van personen of een instelling die zich de voorafgaande vijf jaren nadrukkelijk heeft gemanifesteerd op het gebied van de Bommelerwaardse historie. Afgelopen zaterdag was Alois van Doornmalen de winnaar van deze prijs.
Van Doornmalen deed 20 jaar lang onderzoek naar de oorsprong van Kasteel Ammersoyen. In 2017 promoveerde hij op dit onderwerp. Inmiddels is zijn proefschrift ‘De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied’ ook in boekvorm verschenen.
De andere genomineerden waren Paul van Dijk, Roland Gieles en de projectgroep de Versterkte Stad, die werd vertegenwoordigd door Mieke Sanders.
Oud arts Paul van Dijk maakte de website www.ruiterstraat.nl over de geschiedenis van de Ruiterstraat in Zaltbommel. Aan de hand van ruim 140 gesprekken archiefonderzoek maakte hij een zeer uitgebreide documentatie over de geschiedenis van deze straat.
Kunsthistoricus Roland Gieles, is conservator van het stadskasteel en organiseerde de tentoonstelling ‘onder de St. Maarten’. De expositie gaat over meubel- en koperwerkplaats Onder de Sint Maarten, die aan het begin van de 20e eeuw erg beroemd was.
Ambtenaar monumentenzorg en archeologie Mieke Sanders was aanwezig namens de Versterkte stad, een project waar zij aanjager en aanspreekpunt van is. De Versterkte stad is een publicatie waarbij bouwhistorische onderzoeken naar de Stadsmuur Zaltbommel uitgangspunt zijn geweest. Verschillende deskundigen hebben een bijdrage geleverd aan deze publicatie.
De jury vertelde dat het kiezen van een winnaar was als het kiezen tussen ‘’ appels, peren, pruimen en perziken’’.  Toch hebben ze na een goede discussie de winnaar gekozen voor Alois van Doornmalen als winnaar.Van links naar rechts: Afredend voorzitter Sherry van der Velden, Alois van Doornmalen, Paul van Dijk, Roland Gieles en Mieke Sanders