•  

Lezingen en Activiteiten

Het programma met de lezingen en andere activiteiten verschijnt twee keer per jaar. Het eerste half jaar loopt tot en met juni en eindigt met een excursie. Na de zomerperiode volgt het programma tot het eind van het jaar.
Klik hier voor informatie over de jaarlijkse excursie.

Geplande activiteiten
Lezing Abdij Bern
Op donderdag 7 september zal dr. Jan Sanders in de zaal van de speeltuin in Nederhemert-Zuid vertellen over de historie van het nabij gelegen Bern.
De geschiedenis van Bern gaat terug tot ridder Fulco, die daar in 1143 een abdij stichtte. In 1584, in het begin van de 80-jarige oorlog, werden de monniken uit Bern verjaagd. Nu rest er nog enkel een put in het weiland. En tussen de boerderijen staat nog het Oude Huis, een bezienswaardig authentiek gebouw dat door Willem Witjens werd gerestaureerd na de Tweede Wereldoorlog.
In 1962 werden door de Rijksdienst voor Bodemkundig onderzoek oude fundamenten van de abdij ontdekt en werden bodemvondsten gedaan.
Recent hebben deskundigen, ieder vanuit hun eigen standpunt, het verleden van Bern opnieuw onderzocht. Dhr. Sanders was een van hen en zal vertellen over de opkomst en ondergang van de abdij in 1648.
Dhr. Sanders is archivaris van de abdij van Berne in Heeswijk en was een van de auteurs van het recent verschenen boek “Berne, de abdij & het Oude Huis”. De eindredactie van dit boek werd gedaan door Drs. Trees Blom die tijdens Open Monumentendag (zaterdag 9 september a.s.) ter plaatse op het terrein van de verdwenen abdij in Bern belangstellenden zal ontvangen.
De lezing start om 19.30 uur in de speeltuin aan de Kasteellaan 11 in Nederhemert-Zuid.

Wanneer: Donderdag 7 september 2023
Lezer: dr. Jan Sanders
Locatie: Speeltuin Kasteellaan 11 in Nederhemert-Zuid.
Aanvangstijd: 19:30 
Entree: Gratis


De lezingen- en excursiecommissie: Leo Weyman.
Lezingen en Activiteiten