•  

Lezingen en Activiteiten

Het programma met de lezingen en andere activiteiten verschijnt twee keer per jaar. Het eerste half jaar loopt tot en met juni en eindigt met een excursie. Na de zomerperiode volgt het programma tot het eind van het jaar.
Klik hier voor informatie over de jaarlijkse excursie.

Geplande activiteiten

Woensdag 11 december 2019, aanvang 19.30 uur
Lezing: Blokkade van Zaltbommel (1574)
Waar: De Grote Aak te Zaltbommel
Toegang: gratis voor alle belangstellenden

Aan de hand van een dagboek en het grote schilderij over de Blokkade van Bommel volgt Marjan Witteveen de gebeurtenissen van 1574 in de Bommelerwaard. De vraag is wie die schrijver was en hoe keek hij tegen de gebeurtenissen aan? Maar ook: hoe zag de oorlog er toen uit en wat laat het schilderij zien. Dankzij minutieuze foto’s van Sherry van der Velden is het verhaal zichtbaar te maken.

Woensdag 4 maart 2020, aanvang 19.30 uur
Lezing: De Virieu en de stadswallen
Waar: De Grote Aak te Zaltbommel
Toegang: gratis voor alle belangstellenden

In 2017 is de gemeente Zaltbommel begonnen met een grootschalige restauratie van de 19e-eeuwse beplanting op de Bommelse wallen. Voor deze restauratie zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de flora en fauna, bodemstructuur en waterhuishouding. Het cultuurhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd door de uit Zaltbommel afkomstige kunsthistoricus Roland Gieles. Door archiefonderzoek kwam er nieuwe informatie over de wallen boven tafel. In deze lezing zal Gieles een greep uit de onderzoeksresultaten uitlichten. Daarbij  wordt ook stilgestaan bij de Zaltbommelse stadsarchitect François-Willem De Virieu (1789-1876), de historische context en de omvorming van de wallen en het huidige restauratieproject.


Graag zien wij u bij (één van) de bovenstaande activiteiten, u bent van harte welkom !

De lezingen- en excursiecommissie: Jan Piels en Leo Weyman.