•  

Lezingen en Activiteiten

Het programma met de lezingen en andere activiteiten verschijnt twee keer per jaar. Het eerste half jaar loopt tot en met juni en eindigt met een excursie. Na de zomerperiode volgt het programma tot het eind van het jaar.
Klik hier voor informatie over de jaarlijkse excursie.

Geplande activiteiten

Woensdag 4 maart 2020, aanvang 19.30 uur
Lezing: De Virieu en de stadswallen
Waar: De Grote Aak te Zaltbommel
Toegang: gratis voor alle belangstellenden

In 2017 is de gemeente Zaltbommel begonnen met een grootschalige restauratie van de 19e-eeuwse beplanting op de Bommelse wallen. Voor deze restauratie zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de flora en fauna, bodemstructuur en waterhuishouding. Het cultuurhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd door de uit Zaltbommel afkomstige kunsthistoricus Roland Gieles. Door archiefonderzoek kwam er nieuwe informatie over de wallen boven tafel. In deze lezing zal Gieles een greep uit de onderzoeksresultaten uitlichten. Daarbij  wordt ook stilgestaan bij de Zaltbommelse stadsarchitect François-Willem De Virieu (1789-1876), de historische context en de omvorming van de wallen en het huidige restauratieproject.

Donderdag 7 mei 2020, aanvang 19.30
Jaarvergadering + Lezing: ''De Tweede Wereldoorlog in de Bommelerwaard''
Waar: 't Gelre's End te Hedel
Toegang: gratis voor alle belangstellenden

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard terugkijken op het afgelopen jaar. Michiel de Raaf zal op deze avond officieel worden voorgedragen als voorzitter van de kring.
Aansluitend op de ledenvergadering zal Gerrit Verkuil (90) een lezing geven. Hij vertelt, veelal uit eigen persoonlijke herinnering, over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de Bommelerwaard. Hij zal zich vooral richten op de ontwikkelingen in de laatste maanden van 1944 en het voorjaar van 1945.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de Bommelerwaard frontgebied. Na de verloren Slag om Arnhem, kwam midden september van 1944, het offensief van de geallieerde legers tot stilstand bij de grote rivieren. De Bommelerwaard bleef in Duitse handen, in Brabant lagen de Engelsen en Amerikanen. Over deze voor veel inwoners spannende tijd zal de lezing van Gerrit Verkuil gaan. Een ingrijpende maatregel in die septemberdagen was het Duitse bevel om een deel van de Bommelerwaard te ontruimen. De bevolking werd verplicht om snel te vertrekken. Op de toegangswegen en op de rivieren zag je veel inwoners van het te evacueren gebied wegtrekken, sommige naar verre oorden, zoals Friesland, anderen dichter bij, zoals naar de Tielerwaard. De evacuatie duurde voor velen tot de meidagen van 1945.

Donderdag 28 mei 2020, aanvang 20.00
Lezing: ''Motteburcht kerkdriel: keerpunt in de Geschiedenis?’’
Waar: Dorpshuis de Boxhof te Velddriel
Toegang: gratis voor alle belangstellenden

Op 28 mei zal er in Velddriel een lezing zijn over het mottekasteel dat Hertog Jan I van Brabant liet bouwen in de strijd tegen Gelre.Het mottekasteel is eind 2019 opgegraven bij het archeologisch onderzoek dat plaast vond voor het realiseren van een waterberging. De waterberging ligt in Kerkdriel aan de Duitse Weistraat. Dit gebied behoorde in het verleden aan Velddriel toe.
De inzet was hoog; heerser zijn van Limburg. Tiel was al verwoest en de troepen kwamen op ‘s-Hertogenbosch af. De lezing belicht het historische verhaal over het mottekasteel en de archeologische vondsten die aan de Duitse Weistraat in Kerkdriel zijn gevonden. Michiel Alexander de Raaf, tevens de voorzitter van de Historische Kring Bommelerwaard zal ook ingaan op wat de grote vraag is; Was het mottekasteel van Hertog Jan, het kasteel dat in Kerkdriel is opgegraven?

Graag zien wij u bij (één van) de bovenstaande activiteiten, u bent van harte welkom !

De lezingen- en excursiecommissie: Jan Piels en Leo Weyman.