seo pagina url: tvl Tussen de Voorn en Loevestein - Publicaties - Historische Kring Bommelerwaard
 •  

Tussen de Voorn en Loevestein

Tussen de Voorn en Loevestein
Sinds 1965 verschijnt het tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard Tussen de Voorn en Loevestein. Het blad verschijnt drie keer per jaar (april/augustus/november). In elk nummer staan artikelen over de geschiedenis van de streek en er zijn enkele vaste rubrieken zoals Nieuws van het Regionaal Archief Rivierenland (voorheen Streekarchief Bommelerwaard) en Lezen met besprekingen van boeken en artikelen die verschenen zijn over de Bommelerwaardse historie in andere tijdschriften. Leden ontvangen het tijdschrift automatisch. Heeft u zelf een interessant artikel over de Bommelerwaardse historie geschreven, neem dan contact op met de redactie.
Losse nummers à € 6,00 zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Bruna, Waterstraat 12 te Zaltbommel

De redactie van de TVL wordt gevormd door:
K. Metz, Zaltbommel
P.H. Nienhuis, Rossum
K. Uijthoven-van Kinderen, Zaltbommel
M. Witteveen, Zaltbommel
E. Vos, Zaltbommel
G. Korteling, Zaltbommel
A. van den Dool, Zaltbommel

Eindredactie Evert-Jan Smeenk, Zaltbommel

Inhoud
Op deze pagina staat een inhoudsopgave van alle nummers sinds 2001. Bijna elke aflevering bevat naast de artikelen de rubrieken: Nieuws van de Historische Kring Bommelerwaard, Nieuws van het Streekarchief Bommelerwaard (later Regionaal Archief Rivierenland), Nieuws van de Bommelerwaardse musea, Boeken of Lezen (besprekingen van boeken en artikelen) en Vraag en Antwoord (vragenrubriek).

jaargang; (jaar); nummer; publicatiedatum.
60 (2024) nr. 182 juli 2024 (32 pagina's)
Henk Buiteman Een onbekend stoomgemaal
Kees Metz De rol van Zaltbommel in de geschiedenis van Gelre
Trees Blom Een schilderij van Jan Meerhout en de abdij van Berne
Stef den Tek De burgerwacht van Zuilichem
Kees Metz Straatnamen in de Bommelerwaard: De Beersteeg in Zaltbommel
Kees Metz De eerste haven van Zaltbommel
Evert-Jan  Smeenk Verborgen schatten

60 (2024) nr. 181 maart 2024 (32 pagina's)
Piet H. Nienhuis Waarom is de rotonde bij Alem zo groot? Een kleine geschiedenis van de Van Heemstraweg
Valentijn Korteling Promac B.V. en de Van Voorden Groep (dl 2)
Tineke Rouschop Het Gatje van juffrouw Goudsmit
A.R. Koppejan Karel Marinus van Puffelen, orgelbouwer uit Zaltbommel
Kees Metz Korte Steigerstraat 16, Zaltbommel in de Tweede Wereldoorlog
Roel van Zeelst Onze Bommelerwaardse straatnamen (2) Mr. La Grostraat, Ammerzoden
Kees Metz De algemene vergadering van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor
Volkenbond en Vrede’ bijeen op 3 februari 1934 in het Nutsgebouw in Zaltbommel

59 (2023) nr. 180 november 2023 (32 pagina's)
Tineke Rouschop Hitlergroet voor een overledene?
Kees Metz De verrassing van Zaltbommel zestig jaar eerder
Rob Dingemans De roeping van dominee Hendrik Adrianus de Geus 1882-1953
Evert-Jan Smeenk Onze Bommelerwaardse straatnamen (1)
Valentijn Korteling Promac B.V. en de Van Voorden Groep (deel 1)
Hans ter Heege De hooggewaardeerde onderwijzers van Heerewaarden
Ester Vink Een paal met een verhaal (deel 2)

Bronvermeldingen TVL 180 november 2023
Hitlergroet voor een overledene? 
1. Gelderlandinbeeld.nl (nr. 53376), https://www.gelderlandinbeeld.nl/beeldbank/detail/a52c096b-775a-4292-
8387-6fea0c8b1808/media/fea0a6bb-e680-4ff1-a05a-421017f91cf0 . Erfgoedcentrum Rozet
2. Obreens echtgenote was jonkvrouw Dodonea Jacoba van Andringa de Kempenaer. Obreens archief berust bij het Nationaal Archief (2.21.126) 
3. Bron: Bevolkingsregister RAR 3150-1047. Hun zoon advocaat Hendrik Tjaard Obreen woonde bij hen. Deze heeft zich later gevestigd op het Kerkplein in het Gouverneurshuis. Diens zoon was de kunstenaar Duncan Obreen. 
4. Zij verongelukten met de Gaai, in zwaar weer. Er vielen 13 doden. Dit was de derde crash in één week, een ‘zwarte week’ voor KLM. 
5.  Uitgave van Stichting Erfgoed Vught. Het gehele artikel is te lezen op https://twanvandenbrand.nl/philips/
6.  ‘Amerikaanse danseres trouwt Philipstelg; een korte levensschets van Gerard Jacques Philips (1900-1935) en Virginia Hurtubis (1907-1935)’. TVL nr. 145 / 2012 
7. RAR, archiefnummer 3006 ‘Archieven van de familie Philips 1739-1969, de firma Peletier & Philips 1815-1969, de N.V. De Eenhoorn Koffieverkoopkantoor 1933-1942 en de Bank Fred. Philips (1858)-1969, 1739-1969'.
8. Gesprek met Twan van den Brand op 12 mei 2023
9. https://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxue/nationaal_socialistische_beweging_nsb
10. Provinciale Noordbrabantse en ’s-Hertogenbosche Courant, 31 mei 1933
11. Gesprek met Twan van den Brand op 12 mei 2023
12. https://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxue/nationaal_socialistische_beweging_nsb
13. Ook zo’n 54.000 afbeeldingen van het RAR zijn te vinden op Collectiegelderland.nl

De Roeping van Ds. Hendrik Adrianus de Geus 1882-1953
1. VU Amsterdam. Inventaris van het archief van H.A. de Geus collectie HDC Protestants Erfgoed. Bibliotheek.
2. Bruchem, beelden uit de historie van dorp en kerk. Uitgave door de Hervormde kerk van Bruchem.
3. Mevrouw J.H.G Kuus-Schouten.
4. Utrechts archief college van kerkelijke hoogleraren docenten van de Hervormde Kerk 1878-2004 toegang 1562-3 inv.257.
5. Het Utrechts archief college van kerkelijke hoogleraren docenten van de Hervormde Kerk 1878-2004 toegang 1562-3 inv. 257.
6. Het Utrechtse archief van het curatorium van het Christelijk Gymnasium 1897-1970 toegang 1138 inv. 190.
7. Het Utrechtse archief van het curatorium van het Christelijk Gymnasium 1897-1970 toegang 1138 inv. 190. 
Latijn, Grieks, Nederlands, Frans, Duits, Engels.
8. Cees Huisman. Uitgeverij Verloren b.v. Hilversum. ISBN 9789464550313. Zo werden theologen en predikanten uit de school van Gisbertus Voetius (1589-1676) genoemd. Hij was de grondlegger van de theologische faculteit in Utrecht en verdedigde de ‘oude gereformeerde leer’ tegen o.a. Descartes en Coccejus.
9. VU Amsterdam. Inventaris van het archief van H.A. de Geus collectie HDC Protestants Erfgoed. Bibliotheek.
10. VU Amsterdam. Inventaris van het archief van H.A. de Geus collectie HDC Protestants Erfgoed Bibliotheek. 
De beroepbrief werd ondertekend door twee broers van zijn moeder, Mattijs en Johannes Dirk Vervoorn. Zij vormden het college van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Brakel.
11. Wikipedia. Proponent is een afgestudeerd theoloog, die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente.
12. VU Amsterdam. Inventaris van het archief van H.A. de Geus collectie HDC Protestants Erfgoed. Bibliotheek brief d.d. 11 augustus 1913. D. Kerk.
13.  Archief van De Stichting “De Vier Heerlijkheden” Predikanten in Brakel.
14. Archief van De Stichting “De Vier Heerlijkheden”. Een geldbedrag.
15. Archief van De Stichting “De Vier Heerlijkheden”. 
Afkoop Papentiend. Het is in Brakel een perceel grond tussen de Liesveldsveldsteeg en de dijk en behoorde tot de Heer van Brakel. De naam kan afgeleid worden met betrekking tot de tienden (10% van de opbrengst) die grondeigenaren- en gebruikers vanaf de Middeleeuwen moesten betalen over de opbrengst van hun percelen. Deze tiend was dus in het bezit van de pastoor (Paap) en moest betaald worden aan de pastoor en later aan de kerk. In dit geval aan de Hervormde kerk van Brakel. 
In 1240 komt de naam Papentiend in Brakel al voor.
16. VU Amsterdam. Inventaris van het archief van H.A. de Geus collectie HDC Protestants Erfgoed. Bibliotheek.
17. Predicatie door Ds. J v.d. Velden. Christus, eeuwig Dezelfde. Ten tijde van zijn rouwdienst.

De hooggewaardeerde onderwijzers van Heerewaarden
1. Zo werden destijds vaak geldbedragen genoteerd. Deze notitie betekent: 40 guldens, geen stuivers en geen halve centen (penningen). 
2. Zijn naam wordt nu met en z geschreven.
3. Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 1823, rubriek Schoolnieuws.
4. Visser schrijft artikelen, onder meer bijdragen in het overheidstijdschrift Bijdragen, na 1814 vervolgd door Nieuwe Bijdragen, geeft lezingen en voordrachten, onder meer op bijeenkomsten voor schoolopzieners in de regio en centraal in Den Haag.
5. Bijdragen betrekkelijk den Staat en de Verbetering van het Schoolwezen in het Koningrijk Holland, deel 6, 1806. Leijden (D, du Mortier en Zoon), p. 54-62.

59 (2023) nr. 179 juli 2023 (32 pagina's)
Marjan Witteveen Een uitgesteld testament 1557
Mary van Trigt Pand Markt 3 te Zaltbommel
Hans ter Heege Gerrit van Hoften (1807-1876), onderwijzer in Rossum 
Aart Vos Plantage Klein Pouderoyen: slaven,suiker en koffie - deel 2 
Ester Vink Een paal met een verhaal (deel 1)
Arie de Koning De Eilandsebrug

59 (2023) nr. 178 maart 2023 (32 pagina's)
Evert-Jan Smeenk De economische crisis van de jaren dertig in Ammerzoden in 27 toespraken
Rob Nooten Aantekeningen uit het ondergrondse (geen)ijs op de buitengracht
Aart Vos Plantage Klein Pouderoyen: slaven,suiker en koffie - deel 1 
Piet H. Nienhuis  Johan Blomhert, theoloog en geschiedschrijver (Zaltbommel 1693-Cuijck 1738)
Leo Weyman Huis Brakel en omgeving op de schop
Margriet Noordman Van historische kaart naar historische TomTom

58 (2022) nr. 177 november 2022 (32 pagina's)
Piet H. Nienhuis De watersnood van 1861
Hans ter Heege De school in Loevestein in 1814
Jan Blokker ‘De meest gelegene gemeente’
Bart van Helvoort Een mooie carrière, soldaat Van Onselen uit Zaltbommel
Trees Blom Nieuw licht op Bern
Erik Vos Terug van weg geweest, een gedenkplaat met een verhaal
Driel Museum ‘In het spoor van Zwijsen’ 

58 (2022) nr. 176 juli 2022 (32 pagina's)
J.G.F.M. van Kesse Velddriel, dorp aan de Maas, vanaf de oude stroomruggordels tot het nieuwe Kadaster van 1832
Kees Metz Steenweg 1, Zaltbommel: van Raad van Arbeid tot medisch centrum
Hans ter Heege Het inkomen van de schoolmeester in Aalst
Bart van Helvoort Veertienjarige Kerkdrielse soldaat vocht voor Napoleon
Michiel Alexander de Raaf Met Motteburcht De Asbergkamp; geweld in de Bommelerwaard, maar met een zachte ‘g’
Piet H. Nienhuis Het Bommelse uitgevershuis van Thijs en Kitty Uijthoven

58 (2022) nr. 175 maart 2022 (32 pagina's)
Bart van Helvoort Paarden voor de Fransen
Jan van Willigen Godsdiensttwisten, rijmen op ramen in Brakel
Kees Metz Beweging van Waal tot Waluwe
Piet Nienhuis 'Wij leven van de wind...'
Kees Metz Briefwisseling schijnt licht op Zaltbommelse architect


57 (2021) nr. 174 november 2021 (8 extra pagina's, totaal 40 pagina's)
Aart Vos Gek en lastig in tijden van Verlichting
A.W. Vos Herinneringen uit mijn jeugd in Bruchem en Kerkwijk
J.G.F.M van Kessel De Marensche Waarden in Alem: een parel in de Maasdrielse geschiedenis
Roland Gieles Nieuws Museum Stadskasteel Zaltbommel
Marjan Witteveen Branden in Zaltbommel en Hedel
Michiel Alexander de Raaf Mededelingen Historische Kring Bommelerwaard
   

57 (2021) nr. 173 juli 2021 (8 extra pagina's, totaal 40 pagina's)
Gerrit van Genderen De bewoningsgeschiedenis van het Pannenhuis in Well
M. Noordman en R. Gieles Huygens in Zuilichem
Piet H. Nienhuis Wat deed een 'kwartiersman' in Bommel in de achttiende eeuw?
Martijn Stoutjesdijk De vergeten abolitionist Wolter Robert van Hoëvell
Kees Metz 'De Keijsers Croon', Waterstraat 44 in Zaltbommel
Kees Metz Buurtschappen in de Bommelerwaard
   
57 (2021) nr. 172 maart 2021 (8 extra pagina's)
Gijsbert van der Wal Vorsterman verdient een straat
Aart Vos Het verhaal van Bernard en Jet van Gich-Mok, 1935-1945
Gerrit van Genderen Een zeventiende-eeuwse carrière bij de marine
Jan van Willigen De grafstenen in de kerk van Brakel
Jan van der Lit Een houten auto in Zaltbommel
Tineke van der Zanden Jan Buylinckx, oud-streekarchivaris van de Bommelerwaard met pensioen
Kees Metz Ad interim, afscheid van Marjan als hoofdredacteur
Huib Jan van Oort Verdwijnen van de Blauwe Heuvel
  Vragen en antwoorden aan de Historische Kring Bommelerwaard
Marjan Witteveen De Waal bij Zaltbommel in 1669

56 (2020) nr. 171 november 2020 (8 extra pagina's)
A.C. Hoegen De ontwikkeling van tweetrapsbemaling 1738-1838 bij Brakel
Piet H. Nienhuis 'Daar gaat een dominee voorbij!'
Rob Dingemans Moederharten bloeden anders. De vele baby's van Peter en Metje Dingemans
Kees Metz Ferdinand Leenhoff, een Bommelse kunstenaar (1841-1915)
A.C. 't Hart Gevlucht naar Zaltbommel. Herinneringen aan de oorlogstijd
Huib Jan van Oort Regioarcheoloog in de Bommelerwaard
Roel van Zeelst Tyfus, tering, pest, pokken, corona. Een Thebalring tegen ziekten
Evert-Jan Smeenk Actualiteiten Stadskasteel
Marjan Witteveen Twee merkwaardige grafstenen in de Sint-Maartenskerk

56 (2020) nr. 170 juli 2020 
Piet H. Nienhuis De Spaanse griep in de Bommelerwaard
Volkert Groothoff Kuiper Groothoff en de invoering van het metrieke stelsel
Henk Timmer Catrinus Timmer (1804-1997) op de bres voor kerk en maatschappij in Gameren en Nieuwaal
Arie de Koning Weegbruggen in de Bommelerwaard
Roel van Zeelst Bommelerwaardse bodemvondsten
F.W. Zwaan en L. Meilink-Hoedemaker Het belletje van Faust
Rudie van Meurs Familieverhalen van driehonderd jaar geleden
Rokand Gieles Het is even stil in het museum


56 (2020) nr. 169 april 2020 (speciaal bevrijdingsnummer oplage 21.440 exemplaren)
Frans Pel Het einde van de Paddestoel
Fred Keser Allemaal de brug over
Piet. H. Nienhuis De lotgevallen van de boerenfamilie Van Goch aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
Kees Metz De loyaliteitsverklaring
Bart van Helvoort Well in oorlogstijd, vastgelegd in een boek
Thom Ummels Struikelstenen
  Beste bewoner van de Bommelerwaard
  Herdenken en vieren
Rudie van Meurs Je had goede NSB'ers en slechte Nederlanders
Bertjan Kers Amsterdammer dook onder in Bommels hotel
Michiel Alexander de Raaf De bevrijding van Hedel
Kees Metz Burgemeester na de bevrijding: van Goelst-Meijer (1892-1990)
Kees Metz De Kroniek, mei-augustus 1945
Roel van Zeelst Oorlogsarcheologie of wat is er te vinden in de Bommelerwaardse bodem?

Bronvermeldingen van het Bevrijdingsnummer april 2020
De lotgevallen van de boerenfamilie Van Goch
 • J. Hobo en H. de Koning, Welcome to our world of potatoes. 100 jaar Jac van den Oord, Ammerzoden 2018.
 • S. Goesten-Van der Schoot, in G. Verkuil, Vertel nog eens…, Zaltbommel 1995, p. 90-91.
 • F. Goesten, in G. Verkuil, Vertel nog eens…, Zaltbommel 1995, p. 93.
 • Zuster Bonaventura Mehring, Onze belevenissen gedurende de oorlog, Ammerzoden 2009, p. 54-55.
 • G. Verkuil, Vertel nog eens…Zaltbommel 1996, p. 62-63, 162-163.
 • Bart van Helvoort, Ammerzoden vroeger, wat wij er nog van weten, Ammerzoden 2017, p. 152-154.
 • Bart van Helvoort, Tussen Maas en Waddenzee, Ammerzoden 1995, p. 21,35,  39-40, 44, 48, 55.
 • Langsdemersloot/70-jaar-bevrijding/16-wederopbouw en /10-onderwijs.
 • Piet H. Nienhuis, ‘Waarlijk een pracht gezicht…’ in Tussen de Voorn en Loevestein 166, 2019, p. 14.

De loyaliteitsverklaring
 • Jan de Jong, Memoires van een apotheker, Zaltbommel 1987.
 • ‘Je had goede NSB’ers en slechte Nederlanders’
 • Visser, Dicke & Van der Zouwen red., Nederlandse Ondernemers, Gelderland-Utrecht 1850-1950, Zutphen 2010.
 • Bob van Dijk, Zaltbommel 1938-1948, Zaltbommel 1984.
 • Björn Groenevelt, Bommen boven Zaltbommel, oorlogsdagboek , Herwijnen 2015.
 • Cees Kooman, Zaltbommel 1942-1945, Zaltbommel 2008.

De bevrijding van Hedel
 • Regionaal Archief Rivierenland, met dank aan Jan Buylinckx.
 • Museum Hedels Historie voor inzage tentoonstelling.
 • Raymond Boere, Vlak voor de bevrijding nog één groot gevecht: ‘Het was eigenlijk waanzin’ in: Algemeen Dagblad 7 augustus 2019; https://www.ad.nl/binnenland/vlak-voor-de-bevrijding-nog-een-groot-gevecht-het-was-eigenlijk-waanzin~a5a936bba/?referrer=https://www.google.nl/
 • www.prinsesirenebrigade.nl verslaggeving over Hedel. http://www.prinsesirenebrigade.nl/hedel.html
 • Huub Trienekens, dagboekpassage van, op: www.prinsesirenebrigade.nl -. http://www.prinsesirenebrigade.nl/dagboekpassages-van-h.-trienekens.html
 • Omroep Gelderland 24 april 2018 - https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2132553/Strijd-in-Hedel-het-laatste-wapenfeit-van-de-Prinses-Irenebrigade.
 • https://www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar vrijheid/kaartvanbevrijding/hedel/
 • Hein Hoffmann en Yfke Nijland, Andere tijden op: https://www.anderetijden.nl/aflevering/341/Irenebrigade
 • Wim van Engelen, Oorlogsslachtoffers Bommelerwaard – Ooggetuigeverslag op: https://sites.google.com/site/ww2slachtoffersbommelerwaard/ellende-in-hedel
 • Bertjan Kers, Oorlogsslachtoffers Bommelerwaard – Kerkdriel in één dag bevrijd op: https://sites.google.com/site/ww2slachtoffersbommelerwaard/frontlijn-44--45/kerkdriel-een-dag-bevrijd
 • H. Sonnemans , Actie bij Hedel op: http://www.kloots.nl/website/kloots-militair-in-hedel.html
 • https://www.cnossen.frl/de-actie-bij-hedel-22-25-april-1945-2/
 • M. van Rijnsbergen uit Hedel, Oorlogsslachtoffers West Betuwe op: http://www.oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl/dhr.-m.-van-rijnsbergen-uit-hedel.html
 • A.A.Ps, Artikel in Legerkoerier juni 1952 over strijd in Hedel –op www.prinsesirenebrigade.nl -. –- http://www.prinsesirenebrigade.nl/artikel-in-legerkoerier-over-strijd-in-hedel.html
 • Informatie Hedels Historie 2-12-2019
 • T. de Kort, Van Brigade en Garderegiment Prinses Irene, Rotterdam, 1983
 • H.S.R. Meijler, Ik zou weer zo gek zijn. Amsterdam, 1984.
 • J. van Alphen & J. van Voorthuizen, De Bommelerwaard 1939-1945. Zaltbommel, 1983.
 • D.J. Baarslag, Acht Maand Front rondom het kerkje van Hedel. Kerkeraad, 1948.
 • A. van der Zijl, Fout dorp aan de rivier, in HP, 5 mei 1990.
 • Gemeentegids Hedel 1994-1996.
 • V.E. Nierstrasz, De geschiedenis van de Prinses Irene Brigade, ’s-Gravenhage, 1959.
 • Majoor A.A. Paessens, Ons Leger. 31(1947) 9 (sept), p. 9-33.
 • C. Brands & W. Hogendoorn, Vrij Nederland, 6 oktober 1984.
 • L. van Gent, De nutteloze strijd in de Bommelerwaard 23-24-25 april 1945, eigen druk, 2000.
 • M. den Hack, Om nooit te vergeten. Stichting Hedels Historie (jaartal onbekend).

Burgemeester na de bevrijding
 • https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/dfad166c-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/01dfe858-b581-1dd5-91b7-9f2d153556dc?mode=detail&view=horizontal&q=leeuw%20bommelerwaard&rows=1&page=1

De Kroniek, mei-augustus 1945
 • Regionaal Archief Rivierenland toegang Kranten KRON_1945.

55 (2019) nr. 168 november 2019
Rob Blom Sint-Andries in het nieuws
Jan van Willigen Een onderzoek naar Brakels gebrandschilderde ramen
Marjan Witteveen Brand in de torenspits van Zaltbommel
Roel van Zeelst Bommelerwaardse bodemvondsten

55 (2019) nr. 167 juli 2019
Kees Metz Markt 2, Zaltbommel
Piet H. Nienhuis Jan Groenendijk: 'Mijn mateloze nieuwsgierigheid in mensen is mijn drijfveer'
Kees Metz Exposite: 'Onder de Sint Maarten'
Rob Dingemans 'Kopen van vertrouwde geborgenheid' Kerkbanken in Kerkwijk
Tineke Rouschop Vijfentwintig jaar steun voor de Bommelerwaardse archieven
Pieter van der Schoot Een vraag over barakkenkamp in Hedel


55 (2019) nr. 166 maart 2019
Jo Jongen Het carillon in de Gasthuistoren (van Zaltbommel)
Piet H. Nienhuis "Waarlijk een parcht gezicht als ... het een bloementuin was, maar o schande, het is grasland!", ruilverkavelingen - het bedachte landschap (deel 2).
Roland Gieles Handen uit de mouwen: de omvorming van het Oranjebolwerk in Zaltbommel.

54 (2018) nr. 165 december 2018
Piet H. Nienhuis "Waarlijk een parcht gezicht als ... het een bloementuin was, maar o schande, het is grasland!", ruilverkavelingen - het bedachte landschap (deel 1).
Jan Buylinckx "Tegen een vijand die sterker was, is en wezen zal dan wij", over een waterstaatskaart uit 1867 en de bijbehorende beschrijving door J. van den Toorn.
Nico Roymans Caesar en zijn massamoord op twee Germaanse stammen in het Nederlandse rivierengebeid.
Bart van Helvoort "Lambert Hofhuis, een van de helden bij de Berezina". Een beschrijving in dagboekvorm van de belevenissen van een soldaat uit Rossum in het leger van Napoleon.

54 (2018) nr. 164 augustus 2018
Rob Blom De Bommelerwaard in de oudere cartografie van het hertogdom Gelre (tot 1600).
Piet Nienhuis "De verhalen moeten verteld worden", interview met Gerrit Verkuil, kenner van de streekhistorie.
Roland Gieles Francois Willem de Virieu (1789-1876), leven en werkzaamheden.

54 (2018) nr. 163 april 2018
Jan van Willigen De klok van Brakel, maar waar hangt precies de klepel? Over de klok die twee keer uit hetzelfde brons gegoten werd (1422 en 1946).
Trees Blom Hoe de heerlijkheid Nederhemert in de familie bleef (1670-1697).
Kees Metz Van Voorden, een echte Bommelse onderneming (1694-heden).
redactie Bij de afbeelding op het omslag: een gefantaseerd stadsgezicht met de Gasthuistoren van Zaltbommel, door Cornelis Springer (1817-1891).

53 (2017) nr. 162 december 2017
H. Opschoor De Bommelse Geuzen, in 1566, 1568 en 1572.
K. Metz Het huis Weltevreden of De Ezel, ca. 1845 - heden.
P. Seinen Een zoektocht naar de resten van de Romeinse brug bij Zuilichem
S. Diependaal Romeinse zeis gevonden in Bruchem

53 (2017) nr. 161 augustus 2017
Martien van Iersel Scouting Sint-Martinus Zaltbommel
C. M. Westerhof Toen het dorp aan de rivier nog zelfvoorzienend was en geïsoleerd en de mens de maat van alle dingen was (jeugdherinneringen aan Nieuwaal 1922-1951)
Dick van Gameren Een zwaargewonde officier bij het beleg van Bommel in 1599
Kees Metz De Leugenbank (Zaltbommel 1933)

53 (2017) nr. 160 april 2017
Roland Gieles Springlevend in Zaltbommel: Cornelis Springer (1817-1891) in museum Stadskasteel
Marleen en Isa Woltjer De familie Heijligers 1800-1900, Zaltbommel en Nederlands-Indië
Trees Blom Onderduikkinderen in Nederhemert
Marjan Witteveen Het wonder van Empel, december 1585

52 (2016) nr. 159 december 2016
J. van Willigen De oude17e eeuwse redoute van Brakel
G. Terpstra Enkele vondsten uit de Laat-Romeinse tijd in de Bommelerwaard?
P. van Dijk Gerard Menken in Zaltbommel (1919-2004), een korte levensbeschrijving.
R. Gieles Inspiratie in de Bommelerwaard. De schilderkunst van Gerard Menken (1919-2004)

52 (2016) nr. 158 september 2016
T. Blom Het verhaal van Maria Torck (ca.1620-1665), een kasteelmonoloog. De tekst van de rol van Maria Torck, vrouwe van Nederhemert in de 17e eeuw, zoals in 2006 gespeeld door Trees Blom in de ridderzaal van kasteel Nederhemert.
G. Dubbeld en R. Dubbeld-Boelen Hotel-restaurant Den Boogerd (te Zaltbommel, 1934-1992) en de moord op eigenaar Louis Boelen in 1944
D. van Gameren Een onderduikkind in Zaltbommel (het verhaal van Jacob Levie de Vries, alias Loukie van Mourik, geb. 1942 te Amsterdam)

52 (2016) nr. 157 juni 2016
R. Nooten De bleekvelden in Zaltbommel (16e-19e eeuw)
M. van Iersel De zouaaf Jan van Alem uit Hedel (1867)
R. Dingemans Fluwelen relaties in Bruchem (1841-1872)
B. van Helvoort Lansier Gerrit van Geffen uit Hurne (1812)

51 (2015) nr. 156 december 2015
A. de Koning De grenspaal tussen Nederhemert en Wellseind uit 1778
S. Jansen De voorgracht van de vesting Loevestein
M. Witteveen en K. Emmens 700 jaar stadsrechten van Zaltbommel (en aankondiging van een publicatie in 2016 door Mieke Sanders en Karel Emmens over de vroegste geschiedenis van Zaltbommel)
H. Timmer De Zilveren Bruiloft (spotdicht uit 1912 over een verstoord familiefeestje in Nieuwaal)
M. Witteveen De heilige Maarten (316-397)

51 (2015) nr. 155 augustus 2015
A. Vos Nuttig Vermaak, Bommelse leesgezelschappen (1792-1908)
D.G. van Maren Messentrekkerij op een teerdag (1766, Heerewaarden)
Gerard Terpstra Romeinse zegeldoosjes
Jan van Willigen en Ap de With Zoektocht naar het verdwenen gebrandschilderde glas uit Het Spijker in Brakel.

51 (2015) nr. 154 april 2015
B. van Helvoort Frankrijk aan de Waal. Napoleons annexatie van de Bommelerwaard in 1810.
D. van Gameren De furie van Vught. Over een gevreesde bewaakster in het kamp Vught (geboren in de Bommelerwaard).
H. Vrielink en R. den Oude-de Wolf Bijzondere kachels in het kasteel Hedel. Over kacheltegels die zijn gevonden bij de opgraving in 1980.

50 (2015) nr. 153 januari 2015
J. Buylinckx Bijzonderheden over Alem uit een parochieregister
Sil van Doornmalen Historische Atlas van het Rivierenland
K. Metz Een kwestie van godsdienstige verdraagzaamheid
R. Poorter Otters en wilde kalkoenen in het Munnikenland
A. de Koning Hopteelt in Well en Ammerzoden

50 (2014) nr. 152 september 2014, Jubileum nummer.
D. van Gameren Rond de oprichting van de Historische Kring Bommelerwaard
E. de Jong-van Meeteren Een prille kring
M. Witteveen Corrie Frankenhuis (ca.1920-2005) en de Historische Kring Bommelerwaard
G. Verkuil De Bommelerwaard boeiend in het verleden, heden en de toekomst
K. Emmens Te vroeg gevierd? Raadsels rond de oudste vermelding van Aalst, Poederoijen en Nederhemert
J. Bervaes De "Bommelse rug", een langgerekte verhoging in de binnenstad van Zaltbommel
A. Vos Bommelse boekenkasten
E. van Zandwijk Bruchem in de vuurlinie tijdens de Tweede Wereldoorlog

50 (2014) nr. 151 april 2014
Aart Vos Bommelse boekwinkels in de achttiende en negentiende eeuw.
Hans ter Heege Onze school moet blijven! Over acties om de school in Hurwenen te behouden (1936-1946).
Dick van Gameren Na de jichtaanval. Keizer Karel V op bezoek in Bommel (1545).
Gerard Terpstra Archeologische stortvondsten in de Agnietentuin te Zaltbommel.

49 (2013) nr. 150 december 2013
R. Poorter Uiterwaarden tussen Zaltbommel en Hurwenen (historie 16e-20e eeuw)
M. Kuijt Kasteel Ammersoijen: nieuw licht op oude vondsten (over de nieuwe expositie in het kasteel)
R. van Tuijl Een trans-Atlantische familieband (de resultaten van het "Van Tuyl-DNA project")
K. Emmens Monument 1813-1913 in Zaltbommel (over de recente restauratie)
J. van Willigen en J. Groenendijk "Wij sullen die van Zuilichem", hoe Brakelse boeren slaags raakten op de dijk in Gameren (1638)

49 (2013) nr. 149 augustus 2013
Arie de Koning Diepvriesgolf over de Bommelerwaard (over de diepvriesgebouwen in de 20e eeuw).
Sander Diependaal Op de oude voet verder .... (over kleinschalig archeologisch onderzoek in de binnenstad van Zaltbommel).
Peter Schipper Een keerschoen uit de Boschstraat (over vondst van een 14e eeuwse schoen bij het plaatsen van een vuilcontainer).
Martien van Iersel Crisis in Zuilichem (over de jaren dertig van de 20e eeuw).
René Poorter Van bulldozer tot bolwerk (over de historie van de uiterwaarden tussen Gameren en Zaltbommel).

49 (2013) nr. 148 april 2013
K. Emmens Achter het pleisterwerk van de Kerkstraat 24 / Ruiterstraat 37 (te Zaltbommel)
J. Groenendijk Een financieel schandaal in de gemeente Gameren (1922, 1923)
J. Buylinckx Een kinderlijkje en twee onechte kinderen (te Rossum, 1762-1768)
Redactie TVL De geschiedenis van de Bommelerwaard vanaf 2014 verder weg dan ooit?

48 (2012) nr. 147 december 2012
R. Poorter Werk aan de Waal: aangewonnen gronden en afgegraven waarden
G. Terpstra Keltische munten in de Bommelerwaard. Over staters, driebenen en regenboogschotels
T. Blom Bij het overlijden van Tine Smeenk
B. van Helvoort Franse vluchtelingen in Ammerzoden (1918)
T. Blom Het Sterrenbos bij Nederhemert

48 (2012) nr. 146 augustus 2012
A. de Koning Munitie schepen in de Maas (1953-1973)
D. van Gameren en M. Bams-van der Staaij Bommels raadsel opgelost. Over (het misverstand over) een Karmelietenklooster in Zaltbommel.
M. van Iersel Geschiedenis van de Sociale Werkplaats in Zaltbommel (deel 2)
R. Gieles De "gehavende reuzen" van het Nut (over de grote schilderijen uit de koffiekamer van het oude Nutsgebouw)

48 (2012) nr. 145 april 2012
S. van Doornmalen Amerikaanse danseres trouwt Philipstelg. Een korte levensschets van Gerard-Jacques Philips (1900-1935) en Virginia Hurtubis (1907-1935)
M. van Iersel Geschiedenis van de Sociale Werkplaats in Zaltbommel (deel 1)
H. ter Heege Drie generaties Van Hoften als onderwijzer in Rossum. De school in Rossum in de negentiende eeuw.

47 (2011) nr. 144 december 2011
Jan Groenendijk "Dat is nu die deftige toon, die stoïcijn ..."; Het geslacht Van Anrooy, spil van het sociale en culturele leven in Zaltbommel.
H. Timmer De geschiedenis van een rekenboek, meer dan een kwart millennium in de familie Timmer. Een speurtocht naar een familielid genoemd op de kaft van een rekenboek uit 1732.
Taco Hermans en Edwin van Orsel Het slot Well of het huis van Malsen. Nieuwe inzichten in de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het slot Well, n.a.v. historische gegevens en bouwsporen.

47 (2011) nr. 143 augustus 2011
R. Poorter Huygens' gezicht op Woudrichem vanaf de Munnikenlandse molen. (vergelijking van een pentekening door Constantijn Huygens jr. uit 1667 met nog beschikbaar kaartmateriaal).
S. van Doornmalen en M. van Heumen John Box (1807 - 1888). Jurist, ingenieur en uitvinder. (een zoektocht naar de misterieuze schrijver van het in 1870 verschenen boek "The Chronicles of the castle of Amelroy").
D. van Gameren De laatste verre reis van een geboren Bommeleraar. (over een in Zaltbommel geboren kapitein van een slavenschip).

47 (2011) nr. 142 april 2011
A. Vos Exotische schelpen en Bommelse schedels (verzameld door predikant Joost Kist, 1756-1815, te Zaltbommel).
J. Groenendijk Een onbekende 'duivelskunstenaar' uit Zaltbommel (over Reinier Wijnand Snapper, 1907-1988)
M. van Iersel De jongens uit Zuilichem werden niet vergeten (over de KNIL militairen afkomstig uit Zuilichem)

46 (2010) nr. 141 december 2010
S. van Doormalen De oudste prentbriefkaarten van Zaltbommel
P. van Korlaar Was Franz Liszt daadwerkelijk in Zaltbommel?
B. van Helvoort 'Als ik mijn naam maar kan zetten, is zat'

46 (2010) nr. 140 augustus 2010
R. Poorter Het Munnikenland binnenstebuiten gepolderd.
A.A. Blommers Jacobus van Rumpt (1867-1955), een leven met een schop in de handen.
M. van Iersel De piëta in de Sint-Martinuskerk te Zaltbommel.

46 (2010) nr. 139 april 2010
T. Blom De Eilanders dachten dat Willem gevonden was (over de stoffelijke resten van een slachtoffer uit WO II).
S. van Doornmalen Anderhalve eeuw boekdrukkerij Van de Garde 1862-2005.
E. van Zandwijk Confectie in Velddriel (vanaf 1948).

45 (2009) nr. 138 december 2009
Henk Timmer Machiel van Steenbergen, van Nieuwaalse schipperszoon tot prominent Hagenaar.
Jan Buylinckx Het zilveren ambtsjubileum van burgemeester W.N.B. Krijger van de gemeente Driel in 1874.
Jan Buylinckx Nimmer tot enig nut; over de opruimactie van archiefstukken te Driel in 1828.
Christi M. klinkert Trommelaars en fladdermijnen, de Bommelerwaard in het nieuws rond 1600 op nieuwsprenten (bewerking van de lezing door Ellen van Zandwijk).

45 (2009) nr. 137 augustus 2009
P.F.Elbers Tussen de Waal en Steigerstraat (II). Geschiedenis van de bebouwing tussen deze twee straten in de binnenstad van Zaltbommel
Jan Groenendijk De parel in de kroon. Hoe de familie Lenshoek wel de heerlijkheid Kerkwijk, maar niet Delwijnen kreeg.
Karel Emmens Een puzzel van bouwsporen. Een bouwhistorische analyse van Kerkstraat 33 te Zaltbommel.

45 (2009) nr. 136 april 2009
D. van Gameren Hoe zag mijn woonplaats er vroeger uit? De kadastrale atlas Bommelerwaard (1832)
H. Hundertmark Het Maria Magdalenaklooster herondekt
M. van Iersel Nederlands Volksherstel helpt Ammerzoden. Het ontstaan van de Mr. La Grostraat in Ammerzoden
W. van Kouwen Speelgoed en katten naar Hedel
M. van Iersel Hoe Bommelerwaarder Jan Hendrik Cretier slachtoffer werd van de razzia van Putten.
P.F. Elbers Tussen de Waal en Steigerstraat (I)

44 (2008) nr. 135 december 2008
J. Bader Recht of onrecht? Joden en justitie in Zaltbommel 1763-1764
F. Meijer Scheepsbouwer en oprichter van de scheepswerf Meijer in Zaltbommel
L. van Driel '...vlug van hoofd, maar minder geschikt...?' Over J.P. Paulusse, hoofdonderwijzer te Zaltbommel van 1929 tot 1936

44 (2008) nr. 134 augustus 2008
Jan Groenendijk en Karel Emmens Zes eeuwen kanunnikenhuis. De geschiedenis van Kerkplein 17 te Zaltbommel
Jan Buylinckx Afzwering van de leer. Een 18e eeuws vers met twee gezichten
Karel Emmens Terug in de tijd: een kijkje op de Omhoeken in 1861
E. van Zandwijk Het Zuiden in beeld (6): IJzergieten rondom de binnenstad. Van Voorden

44 (2008) nr. 133 januari 2008
Wil Schackmann Zaltbommel en de landbouwkoloniën
Jan Buylinckx De Hedelse molen
Majo Slosser "Ik heb regelmatig Van Heutsz bij de neus genomen" Een markante Bommelaar in Atjeh
J. ter Heege Perikelen rond Gerrit Verweij; een aanvulling
E. van Zandwijk Zuid-Afrikaanse uitgeverij Jutta met Bommelse roots

43 (2007) nr. 132 december 2007
Mieke Sanders De bouwgeschiedenis van de Gasthuiskapel in Zaltbommel
Karel Emmens Verborgen maar niet vergeten. De kapel van het Regulierenklooster in Zaltbommel
Herman Mulder Waar rustte het hoofd van de H. Helvidius? Op zoek naar een Maria Magdalenaklooster in het bisdom Utrecht

43 (2007) nr. 131 augustus 2007
Vincent Krah Uitgegeven oude bronnen
Volkert Groothof Mantelzorg in de 18e eeuw
J. ter Heege Perikelen rond Gerrit Verweij
Rochus D. Timmer Dagboek van een Gamerense boer (3, slot)
Sil van Doornmalen Het Zuiden in beeld (5): De witheren van Berne

43 (2007) nr. 130 april 2007
Jo Jongen Willem Naessens (1862-1915) pianist en zakenman
Rochus D. Timmer Dagboek van een Gamerense boer (2)
Sil van Doornmalen Het Zuiden in beeld (4): Rijksweg A2 en restaurant De Luchtl

42 (2006) nr. 129 december 2006
Viola van Vossen-Van Soest De zes wezen van het Ooievaarsnest
Rochus D. Timmer Dagboek van een Gamerense boer (I)
Karel Emmens De derde kelder van het Maarten van Rossumhuis. Enkele raadselen opgelost?
Ellen van Zandwijk Het Zuiden in beeld (3): Brandweerwagens uit Hedel

42 (2006) nr. 128 september 2006
Jan Bervaes Veren en veerhuizen in de Bommelerwaard: een inventarisatie
J. ter Heege Het voormalige voetveer Rossum-Heesselt
T. Blom Over de veerhuizen en veren van Nederhemert
G. Verkuil Van veerhuis naar het Hart van Alem
Jan Groenendijk Het voetveer Gameren-Haaften
S. van Doornmalen Het Zuiden in beeld (2): 25-jarig huwelijksfeest in Amemrzodens veerhuis

42 (2006) nr. 127 januari 2006
Jan Groenendijk In de voetsporen van de Van Randwijcks
J.P.M. van Santen Oorlogsherinneringen aan de Bommelerwaard
D.J. Smeenk Met een goed woordje van vader, Pierre Claude Bijleveld, burgemeester van Zaltbommel 1856 - 1874
Ellen van Zandwijk Het Zuiden in beeld: Indonesische afgevaardigden op bezoek in Kerkdriel, 1949

41 (2005) nr. 126 december 2005
M.F. Bams-Van der Staay, i.s.m. K. Emmens Drie Middeleeuwse kapellen bij Zaltbommel
Aart Vos Dopen aan de overkant
Sil van Doornmalen Herenpraat
Rochus D. Timmmer Eerste gemotoriseerde aardappelschipper kwam uit de Bommelerwaard
Jan Groenendijk Een woning voor de dorpsdokter


41 (2005) nr. 125 september 2005
Roel van Zeelst Graven in de lange Strikstraat te Zaltbommel
Gerrit van Genderen De prins van Marlburg. De geschiedenis van een eeuwenoude herberg te Well
Hans Sanders De restauratie van de koorkap van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel in 2004
Sil van Doornmalen An Englishman abroad. De onbekende auteur van 'The Chronicles of the castle of Amelroy
Bestuur In memoriam: Corry Frankenhuis - Van Scheijen

41 (2005) nr. 124 april 2005
J. Groenendijk Op zoek naar bewoners. De bwoningsgeschiedenis van Markt 2 tot en met (10)
J. ter Heege Een verzoek aan de raad van Rossum uit 1826
T. Blom & G. Hoogbergen Interview met Walter Kramer: De klus geklaard

40 (2004) nr. 123 december 2004
S. van Doornmalen 40 jaar jong! Feestelijk jubileum Historische Kring
P.F. Elbers Zaltbommelse scheepvaart in de 19e eeuw
J. ter Heege Weldra sloegen de vuurpijlen door de lucht
T. Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: interview met uitvoerder Adrie van Mook

40 (2004) nr. 122 september 2004
J. Groenendijk Het geslacht van Brakel (2): de nazaten van Gijsbert en Godschalk van Brakel
T. Blom Twee eeuwen vestingwerken van Nederhemert 1588 - 1770
B. van Helvoort De Ammerzodense geestelijkheid en hun inkomstenbelasting over de oorlogsjaren
T. Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: gestage vorderingen

40 (2004) nr. 121 april 2004
J. Groenendijk Het geslacht van Brakel (1): de oudste bekende telgen
J. ter Heege De eerste jaren van het departement Rossum van 't Nut
Trees Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: de laatste ontwikkelingen

39 (2003) nr. 120 december 2003
W. van Zijderveld De nachtwakers van Zaltbommel
G. Koren Handel en nijverheid in het dorp Zuilichem in de 19e en 20e eeuw
D.J. Smeenk C.H.D. Buys Ballot (1817-1890) oprichter van het KNMI
Trees Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: aandacht voor het interieur

39 (2003) nr. 119
Diewert Berben Middeleeuwse bouwsculptuur uit de voormalige Sint Martinuskerk te Kerkdriel
P.F. Elbers Het pand Waterstraat 44 te Zaltbommel
Sil van Doornmalen De afbraak van 'kasteel' Zuilichem 1866 - 1867
Trees Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: Overgang van de eerste naar de tweede fase

39 (2003) nr. 118
W.J. Op 't Hof Het Zaltbommelse beroep op de Arnhemse predikant Hieronymus Honerbringa in 1623
Jan Buylinckx 'Met drije halve manen daarop gestooken'. Hedelse schepenen op het pluche, 1655
D.J. Smeenk De Catechiseermeester
Sil van Doornmalen Een ‘Bommelaar’ met zeebenen. Willem Stort bevelhebber van de marine in West Indië 1851 - 1856
Trees Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: De eetzaal aan de noordzijde van het kasteel

38 (2002) nr. 117
Jan Bervaes Een 16e eeuwse veldschans te Bruchem
Gabri van Tussenbroek Dendrochronologisch onderzoek in de binnenstad van Zaltbommel
Jan Groenendijk De voorouders van De Verdraagzaamheid
Trees Blom Restauratie kasteel Nederhemert: De ronde toren en een portret van Maria Torck

38 (2002) nr. 116
Paul Brusse De agrarische geschiedenis van het Gelders rivierengebied. Tussen eenheid en verscheidenheid, tussen Betuwe en Bommelerwaard 1650-1850
D.J. Smeenk "Al het vuil der gehele stad"
Trees Blom Pannenbier voor het kasteel Nederhemert: het hoogste punt bereikt
Ap de With Handelaren, venters en winkeliers in Brakel in de eerste helft van de 20e eeuw
HKB In memoriam Jan van Heeswijk

38 (2002) nr. 115
Jan Groenendijk Logementen bij de Gamersche poort te Zaltbommel
Jan Buylinckx De beginjaren van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
in Zaltbommel 1902-1920
Trees Blom De restauratie van kasteel Nederhemert: muurtrappen weer zichtbaar
Tussen de Voorn en Loevestein