•  

Publicaties

De Kring verzorgt sinds 1964 een boeiend en informatief tijdschrift. Verder werkt de Kring mee aan publicaties over de geschiedenis van de streek en verzorgd incidenteel ook zelf uitgaven over de Bommelerwaardse historie in eigen beheer, dan wel met hulp van een uitgever. Tot op heden zijn verschenen:

Geschiedenis en genealogie
* Jan Groenendijk, Kadastrale Atlas Bommelerwaard, 2009. Uitgave in samenwerking met de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland te Arnhem. Deze Kadastrale Atlas van de Bommelerwaard in 1832 is verluchtigd met beschrijvingen over land en goed. De eerste exemplaren werden uitgereikt tijdens de jubileum viering tgv het 45 jarige bestaan van de Historische Kring Bommelerwaard op 26 september 2009 aan de burgemeesters van Zaltbommel en Maasdriel

* W. Dingemans en J. Groenendijk, Zoeklicht op Bommelerwaardse families. Kwartierstatenboek van Bommelerwaardse geslachten. 2004. 352 blz.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Kring. Samengesteld met medewerking van het Genealogen Contact van de Kring.

* T. Blom, C. van der Stelt, Rondgang door kasteel Nederhemert, Nederhemert 2004. 35 blz.
Uitgegeven door de Werkgroep Nederhemert en de Kring bij gelegenheid van de afronding van de 1e fase van de restauratie van kasteel Nederhemert.

* J.N.A. Groenendijk en M. Witteveen-Jansen, Omringd van Maas en Waal : de Bommelerwaard in rijmen en verzen / verzameld, ingeleid en toegelicht of opnieuw berijmd door J. Groenendijk en M. Witteveen, Zaltbommel 1999. 123 blz.
Uitgegeven bij het 35-jarig jubileum van de Kring

* J.C.A.M. Bervaes, Zijn er nog grenzen : Overblijfselen van de ontginningsgeschiedenis van de Bommelerwaard, Zaltbommel/Arnhem 1998. 71 blz.
Uitgegeven naar aanleiding van de uitwerking van het Regionaal Plan Bommelerwaard

* J.J.A. Buylinckx, J.N.A. Groenendijk, H.M.A.J. van Houten, J.M. van Vossen, M. Witteveen-Jansen (red.), Een beeld van de Bommelerwaard, Zaltbommel 1994. 207 blz.
Uitgegeven bij het 30-jarig jubileum van de Kring

* M. Witteveen-Jansen (red.), Bommelerwaard eiland in de geschiedenis Zaltbommel 1991. 95 blz.
Uitgave van de lezingen gehouden op het symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Kring in 1989

* E. Können, De graftekens op de Joodse begraafplaats te Zaltbommel, Zaltbommel 1986. 37 blz.
Voorlopige uitgave van een werkgroep van de Kring die onderzoek deed naar de Joodse geschiedenis

Open Monumentendag
* T. Blom, G. Verkuil en A. de With (red.), Langs Bommelerwaardse Kerken, Zaltbommel 2005. Uitgave van de Stichting Open Monumentendag Bommelerwaard en Historische Kring Bommelerwaard

* Historische Kring Bommelerwaard (ed.), De Bommelerwaardroute, 1989.
Uitgegeven bij Open Monumentendag 1989

* Historische Kring Bommelerwaard (red), Monumenten tussen de Voorn en Loevestein, 1989. 96 blz.
Uitgegeven bij Open Monumentendag 1989

Lesbrieven en diaseries
* Historische Kring Bommelerwaard (red.), Bodemvondsten in de Bommelerwaard : Lesbrief voor de basisschool, Zaltbommel 1997. 18 blz.

* Historische Kring Bommelerwaard (red.), De Bommelerwaard bevrijd : Zo beleefden wij de oorlog, Zaltbommel 1995. 31 blz.

* W.H.T. Knippenberg, De geschiedenis van de Bommelerwaard 1, diaserie voor het onderwijs : voorgeschiedenis en vroegste geschiedenis, [Zaltbommel, ca.1978]

* J.H. de Groot, De geschiedenis van de Bommelerwaard 2, diaserie voor het onderwijs : de Bommelerwaard bedijkt, [Zaltbommel, ca. 1978]

* H.J.G.J. van Heeswijk, De geschiedenis van de Bommelerwaard 3, diaserie voor het onderwijs : kastelen in de Bommelerwaard, [Zaltbommel, ca. 1978]