seo pagina url: tvl TVL Inhoudsopgave 1965-1980 - Publicaties - Historische Kring Bommelerwaard
  •  

TVL Inhoudsopgave 1965-1980

Op deze pagina treft u de inhoudsopgaven van ons tijdschrift 'Tussen de Voorn en Loevestein' aan.
Vanaf jaargang 1 uit 1965 tot en met jaargang 16 uit 1980.
Bijna elke aflevering bevat naast de artikelen de rubrieken:
  • Verenigingsnieuws
  • Voor u gelezen
  • Vragen

Dit is een werk in uitvoering, periodiek zullen er inhoudsopgaven worden toegevoegd.

jaargang; (jaar); nummer; publicatiedatum (indien bekend)

1 (1965) nr. 1
Hans V.M Keser Introductie
J.H.G.J. van Heeswijk Tussen de Voorn en Loevestein
  De oprichtingsbijeenkomst
J.H. de Groot Een hechte band tussen uitersten (Philips en Marx)
  Fototentoonstelling Het nabije verleden in de Bommelerwaard
J.H. de Groot Woonplaatsnamen in de Bommelerwaard (I)

1 (1965) nr. 2
M.C. Lissenberg-Hörter Dr. Anton van Anroy (1895-1946)
J.H. de Groot Woonplaatsnamen in de Bommelerwaard (II)
J.H.G.J. van Heeswijk Hoe Rossum zijn archieven verloor
H. v.d. Kammen Zuster Aleijdis

1 (1965) nr. 3
L.M. Verseput Grepen uit de geschiedenis van de Hervorming en van de Hervormde Kerk in de Bommelerwaard
J.H.G.J. van Heeswijk Historische Kring "Bommelerwaard" hield haar eerste excursie
J.H. de Groot Muurresten te Bruchem
H. v.d. Kammen De geuzen zijn in Bomlerweerd gevallen
J.H.G.J. van Heeswijk Instructie voor de dorpsvroedvrouw te Driel
J.H.G.J. van Heeswijk Weddenschappen als geldelijke tranaktie

2 (1966) nr. 1
J.H.G.J. van Heeswijk St. Orada en de geschiedenis van Alem
L.J. Rietema Leenhoff - Zaltbommel
L.M. Verseput Grepen uit de geschiedenis van de Hervorming en van de Hervormde Kerk in de Bommelerwaard (2)
J.H. de Groot Spijkers
E. van Alphen Eersame vrome gunstige goede vrunden!!
J.H. de Groot Dit stadje is zeer doodsch.....
  Namen der predikanten der Ned. Herv. Geref. (1) Kerk der gem. Well en Ammerzoden
  Najaarsexcursie

2 (1966) nr. 2/3
  Gelderse kastelen, in het bijzonder in het rivierengebied
J.H. de Groot Een onderwijsrapport uit 1841
E. van Alphen Gozewinus Comhair, bisschop van Skalholt op IJsland
C. Roseboom-v.W. Het kasteel Nederhemert, Jeugdherinneringen
J.H.G.J. van Heeswijk Wapen op tinnen schotel te Rossum
N.W. - t.S. Over 'Het oude huis te Berne' bij Nederhemert
  Het vertrek van de fransiscaan pater Ooms te Kerkdriel
A.F. van Goelst Meyer Het kasteel Gameren
J.H. de Groot Kluis en kluizenaar
A.P. van Schilfgaarde Het geslacht Fonck te Driel
R.A. Rueb Bommelse herbergiers omstreeks 1600
Piet Lobregt Oude volksggebruiken
J.H. de Groot Het Muntrecht

2 (1966) nr. 4
  Excursie Historische Kring naar Ammerzoden
J.H. de Groot 11 november - Sint Maarten
J.H. de Groot De predikanten van Heerewaarden
Hans Keser De Koorbanken van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel
R.A. Rueb Bommelse herbergiers omstreeks 1600 (vervolg)

3 (1967) nr. 1
J.H. de Groot De heydenen, zigeuners of egyptenaren
J.H.G.J. van Heeswijk Nogmaals de zigeuners
G. Hamoen De predikanten van Heerewaarden (aanvulling)
J. van Heeswijk Veesteech-Veersteeg
J. Peters De boerenwagens uit de Bommelerwaard
R.A. Rueb Bommelse herbergiers omstreeks 1600 (vervolg)
E.W. Cretier De Nederlands Hervormde Kerk te Rossum

3 (1967) nr. 2
E.J. Backer-Boland Het huis 'Naamrijk'te Ammerzoden en zijn bewoners
M.C. Sigal jr. Genealogie van het geslacht Van der Pant
  Interessante lezing over bouw en geschiedenis van de windmolen
J.J. van Heel Geschiedenis van het orgel in de R.K. St-Martinuskerk te Zaltbommel
J. van Heeswijk Het Hageland
E. van Alphen Az. Nederhemert en de Van Hemert's

3 (1967) nr. 3
J.H. de Groot De Bommelse Latijnse school
R.A. Rueb Bommelse herbergiers omstreeks 1600 (vervolg)
Ds. Hamoen Overzicht Vicarie-goederen Bommelerwaard

4 (1968) nr. 1
  In memoriam mevrouw F.A. Leeuwis-van Eck
Mariske Groot De stadswallen van Zaltbommel
A.F. van Goelst Meyer Dorcas
Jan Peters Het Pannehuis te Well
J.H.G.J. van Heeswijk Heerlijk visrecht van de ingezetenen van Driel opnieuw bevestigd
E. van Alphen Az. Nederhemert en de Van Hemert's (2)

4 (1968) 2
R.A. Rueb Bommelse herbergiers omstreeks 1600 (vervolg)
  Een Bommels organist in 1787
  De eendenkooi van het Gasthuis
E. van Alphen Az. Nederhemert en de Van Hemert's (3)
P.W. Lobregt De overgave van het fort Sint Andries in het jaar 1600

4 (1968) 3
P.J. de Jong De 'Nieuwe Dijk'
J.H.G.J. van Heeswijk Overtreding van de sluitingswet te Ammerzoden in 1757
J.H.G.J. van Heeswijk De ambtmannie of het ambtmanschap
E.M. de Jong-van Meeteren Nieuws van onze archeologische werkgroep
E. van Alphen Wanneer werd men vroeger in de Bommelerwaard meerderjarig?
P.W. Lobregt De overgave van het fort Sint Andries in het jaar 1600 (Aanvulling)
J.H. de Groot Een Bommelse sociëteit
 

4 (1968) 4
J.H. de Groot Het beroepsonderwijs te Zaltbommel tot 1918
J.H.G.J. van Heeswijk De ambtmannie of het ambtmanschap (2)
J. Peters Het oude boerderijtype in de Bommelerwaard
A.F. van Goelst Meyer De Heerlijkheid Hurwenen
E. van Alphen De Bommelse Geuzen