•  

Corry Frankenhuisfonds

Op 16 juli 2005 overleed het gewaardeerde (bestuurs)lid van de Historische Kring Bommelerwaard Corry Frankenhuis. Corry zette zich o.a. in voor het bestuderen van de Bommelerwaardse historie en genealogie, in het bijzonder het joodse verleden. Jarenlang vormde zij samen met Erik Können het bestuur van de Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed van de Bommelerwaard (SCEB). Deze stichting was in 1993 opgericht voor de uitgave van een boek over de Zaltbommelse joodse begraafplaatsen. Begin 2005 besloten Erik en Corry de stichting over te dragen aan de Historische Kring Bommelerwaard.
De stichting is in 2006 officieel geliquideerd. Het batig saldo is samengevoegd met het reeds bestaande publicatiefonds van de Kring. Corry wilde graag met de SCEB onderzoek ondersteunen. Dat kon echter maar zeer bescheiden. Het publicatiefonds van de HKB is bedoeld om stimuleringsbijdragen te verlenen en om eigen uitgaven te bekostigen. Om misverstanden te voorkomen heeft het bestuur een reglement opgesteld voor het nieuwe fonds.
Reglement Corry Frankenhuisfonds van de Historische Kring Bommelerwaard
1. Het Corry Frankenhuisfonds van de Historische Kring Bommelerwaard is in 2006 ontstaan uit het publicatiefonds van de Kring, waaraan het batig saldo van de in september 2006 geliquideerde Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed van de Bommelerwaard is toegevoegd. In de bestuursvergadering van december 2006 heeft het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard besloten tot de vaststelling van een reglement voor het fonds.
2. Het Corry Frankenhuisfonds kan door het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard worden aangewend voor de financiering of mede-financiering van uitgaven betreffende het verleden van de Bommelerwaard en de stimulering van historisch onderzoek.
3. De verzoeken tot ondersteuning moeten voldoen aan één voorwaarde: zij hebben betrekking op de geschiedenis van de Bommelerwaard in de ruimste betekenis van het woord.
4. Alleen in geval dat het een eigen onderzoek of een uitgave van de Historische Kring Bommelerwaard betreft, kan het gehele fonds aangewend worden voor de financiering. In alle andere gevallen kan maximaal een bijdrage verleend worden van € 1.000,= per verzoek.
5. De Historische Kring Bommelerwaard stort jaarlijks de extra donaties van haar leden boven de jaarlijkse contributie in het fonds Het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard kan besluiten om dit bedrag te verhogen, dan wel te verlagen.
6. Het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard kan besluiten tot storting van incidentele bijdragen uit de eigen middelen en incidentele giften in het fonds.
7. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend met een financiële onderbouwing bij het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard.
8. Het bestuur neemt met meerderheid van stemmen een besluit tot toekenning of afwijzing van een verzoek. Zij kan zich daarbij extern laten adviseren.
9. Een aanvraag wordt schriftelijk beantwoord door het bestuur.

Publicaties
  • S.E.M. van Doornmalen (eind.red.) e.a., Het Bommelerwaard Boek. Zaltbommel/Zwolle 2008. Waanders Uitgevers.
  • Marjan Witteveen, Sil van Doornmalen en Peter Schipper, Een pronkstuk in Zaltbommel. Maarten van Rossem, zijn huis en het museum. Zaltbommel 2006. Uitgeverij Aprilis
  • Trees Blom, Gerrit Verkuil en Ap de With, Langs Bommelerwaardse Kerken. Zaltbommel 2005. Stichting Open Monumentendag Bommelerwaard.
  • G. van Tussenbroek, Onder de daken van Zaltbommel. Bouwen en wonen in de Historische binnenstad (1350-1650). Utrecht 2003. Stichting Matrijs.